Cycli

Naast de ademhaling van de getijden, toont de film op cinematografische wijze de talloze cycli van het Wad. Dag/Nacht Maan/Zon, de 4 jaargetijden. Leven en dood. Planten en bloemen die onder invloed van de seizoenen groeien en weer verwelken. De migratie van miljoenen trekvogels die als een zich steeds herhalende beweging ieder jaar terugkeren. Terugkerende processen als de toeristen die elke zomer massaal het gebied bezetten, de bruine vloot die telkens met eb droogvalt, de constant variërende waterstanden. De jaarlijkse opbouw van de strandtenten, en van de nesten die de vogels bouwen. En iedere keer als het vloed wordt verplaatsten duizenden vogels zich naar hun hoogwatervluchtplaatsen, dag in, dag uit.

Volg ons
Deel clips