DE FILM

EEN CINEMATOGRAFISCH PORTRET

SILENCE OF THE TIDES is een film over ’s werelds grootste intergetijdengebied, oftewel het Waddengebied.

LOGLINE

SILENCE OF THE TIDES is een cinematografisch portret gebaseerd op de continue ‘ademhaling’ van de Wadden, tegen een decor van licht, mist, wind, water en land.

De film observeert het in- en uitademen van de getijden en de terugkomende cycli en contrasten van de natuur, het licht, het geluid en de mens.

De film roept de vraag op of de Waddeneilanden tot het water of het land behoren, maar bovenal geeft het vorm en betekenis aan het bestaan van het Waddengebied en haar inwoners.

DE WADDEN

De Waddenzee is ’s werelds grootste intergetijdengebied. Eén grootschalig ecosysteem waar natuurprocessen grotendeels ongehinderd plaatsvinden.

Het is een jaarlijkse broedplaats en overwinteringsgebied voor 12 tot 15 miljoen vogels en een plek waar talloze planten en dieren gedijen, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis.

Het gebied omvat het Nederlandse Waddenzee Natuurgebied, het Duitse Waddenzee Nationaal Park en het grootste deel van het Deense Wadden Maritiem Natuurgebied, ongeveer 500 kilometer lang en gemiddeld 20 kilometer breed.

De 43 bewoonde en onbewoonde Waddeneilanden tezamen bieden een thuis aan ongeveer
80.000 mensen. De grootste eilanden zijn het Nederlandse Texel, het Duitse Sylt en het Deense Rømø.

SYNOPSIS

SILENCE OF THE TIDES is een cinematografisch portret over ’s werelds grootste intergetijdengebied, oftewel het Waddengebied.

De kracht van de film ligt in de ‘ademhaling’ van de Wadden. Het in- en uitademen van de getijden. Het is een film over de levenscycli van flora en fauna, het contrast tussen de vier seizoenen, leven en dood, storm en stilte, de massa en het individu. Dit alles tegen een decor van lucht, water, wind, mist en licht dat nooit hetzelfde is.

De film is een ode aan de mens en de natuur, hoe ze altijd met elkaar in verbinding staan. Enerzijds harmonieus en respectvol waarbij de bewoners vreedzaam de kost verdienen en bezoekers de schoonheid bewonderen. Anderzijds zijn er de tegenstrijdige belangen van de mens en de kwetsbare Wadden. Het gebied heeft te maken met gasboringen, ongewenste ganzen worden neergeschoten, militaire vliegtuigen oefenen boven het landschap en brengen daarmee een einde aan de stilte. Afgewerkte olie wordt in de zee geloosd, kapotte visnetten en allerlei afval wordt er achtergelaten. Tegenover dit menselijk handelen, zien wij de trek van miljoenen vogels en de leefgebieden waar zeehonden, garnalen, platvissen en jonge mosseltjes gedijen.

We volgen strandjutters die de kustlijn ieder seizoen afstruinen, een zeehond onderweg naar de Deense wateren met een satellietzender. We ontmoeten een vuurtorenwachter die dagelijks het getijverschil meldt en we maken kennis met de postbode van het Duitse Halligen. We varen mee aan boord van een schip dat kabels legt van Denemarken richting

Nederland. We volgen samen met een vogelaar de scholeksters op Oland. We vliegen mee met een F-16 piloot in zijn straaljager en bestuderen een kiekendief op jacht naar zijn prooi.

Vanuit vaste cameraposities bekijken we kwelders door de seizoenen heen, en bewonderen de kleurverandering. We zien hoe lammetjes ter wereld komen en volop genieten van hun kortstondige vrijheid tussen de tureluurs, de kieviten en andere weidevogels.

SILENCE OF THE TIDES is een film zonder voice-over, interviews of testimonials. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van originele beelden en natuurlijke geluiden. SILENCE OF THE TIDES is een film die observeert. De kijker mag zijn eigen conclusie trekken.

De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld waar unieke natuurprocessen plaatsvinden.

VOLG ONS

.